Skip to the content

Miljöpolicy

Ekebo Fastighets AB:s huvudsakliga verksamhetsområde är uthyrning av lägenheter och lokaler. Vår ambition är att i vår verksamhet vara ett väl miljöanpassat företag.

Detta skall vi nå genom att:

  • Bedriva ett tydligt och kompetent miljöarbete där hela livscykeln beaktas.
  • Förebygga och minska miljöbelastningen i våran egen verksamhet.
  • Sträva efter att erbjuda produkter och tjänster med goda miljöegenskaper.
  • Verka för likvärdig miljöomsorg hos oss och våra samarbetspartners.
  • Fortlöpande stärka miljökompetensen hos oss och våra hyresgäster.  
  • I all verksamhet minst följa miljölagar, föreskrifter och andra krav som företaget berörs av .